Credit: Foto door Flip FranssenVrouwen niet ondervertegenwoordigd in klinisch medicijnonderzoek

Door Marcel Hobma, | 23 October, 2020

Volgens belangenorganisatie Women Inc. ontvangen vrouwen slechtere farmacologische zorg dan mannen omdat farmaceuten hun middelen onvoldoende op vrouwen testen. Uit onderzoek van The Investigative Desk blijkt dat overtuigend bewijs voor deze bewering ontbreekt. Van de patiënten die afgelopen jaar deelnamen aan fase 3 klinische trials was 60 procent vrouw.

Kort voor de coronacrisis eisten Kamerleden Bergkamp (D66) en Ploumen (PvdA) in twee brieven dat het klinisch medicijnonderzoek bij vrouwen structureel verbeterd moet worden. De brieven waren ingegeven door Women Inc., de belangenorganisatie die dit onderwerp al meer dan vijf jaar op de publieke agenda heeft gehouden.

Farmaceutische onderzoekers negeren vrouwen tijdens het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, stelt de organisatie. Omdat vooral mannen mee zouden doen aan klinisch medicijnonderzoek, blijft de werking van de medicijnen bij vrouwen onbekend en ontvangen vrouwen slechtere zorg. Vrouwen zouden hierdoor vaker last hebben van ernstige bijwerkingen.

Uit ons onderzoek blijkt dat er geen hard bewijs is voor deze beweringen. Wij hebben alle 24 medicijnen met een ‘nieuwe actieve substantie’ onderzocht die tussen maart 2019 en april 2020 door de European Medicines Agency (EMA) zijn goedgekeurd. Van de totale hoeveelheid patiënten die meededen aan fase 3 trials was 63 procent vrouw. In bijna driekwart van de trials was een seksespecifieke analyse uitgevoerd.

De effecten van medicijnen verschillen maar amper tussen mannen en vrouwen, blijkt uit gesprekken met verscheidene klinische onderzoekers en andere deskundigen. Het gegeven dat vrouwen meer bijwerkingen melden hoeft niet gerelateerd te zijn aan het klinisch medicijnonderzoek. Vrouwen communiceren namelijk anders over hun gezondheid, nemen over het algemeen meer medicijnen in en zouden bijwerkingen eerder kunnen opmerken en melden.

Les het volledige artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

More investigations