Credit: Foto: Flip FranssenStaatssecretaris Blokhuis ontkent invloed tabakslobby op Nationaal Preventieakkoord

Door Sergio Nieto Solis, | 9 February, 2021

Volgens staatssecretaris Blokhuis heeft de tabaksindustrie geen invloed gehad op het Nationaal Preventieakkoord. Naar aanleiding van onderzoek van The Investigative Desk stelden de fracties van GroenLinks en SP Kamervragen over de totstandkoming van het rookakkoord. In de beantwoording hiervan benadrukt Blokhuis dat de tabaksindustrie geen rol speelde bij de afzwakking van verschillende maatregelen.

Eind augustus reconstrueerde The Investigative Desk de totstandkoming van de tabaksmaatregelen in het Nationaal Preventieakkoord. Op het laatste moment wist de tabakslobby de accijnsverhoging, neutrale verpakkingen voor tabaksproducten en het uitstalverbod te verzwakken of vertragen. Bij de VVD vonden de industrie, de supermarkten en VNO-NCW een luisterend oor. Lees hier hoe de tabaksindustrie dit voor elkaar kreeg.

De staatssecretaris bevestigt dat er lobby-pogingen zijn gedaan, maar die vonden naar eigen zeggen geen gehoor: “Verzoeken om de voorgenomen maatregelen aan te passen heb ik niet in overweging genomen en de brieven zijn gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.”

Wanneer de Kamerleden vragen naar de afzwakkingen van de maatregelen ontkent Blokhuis inmenging vanuit de industrie: “Bij deze besprekingen zijn geen partijen betrokken geweest die belangen van de tabaksindustrie vertegenwoordigen.” De totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord is volgens de staatssecretaris dan ook ‘in lijn met artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging’, het anti-tabakslobby verdrag dat Nederland heeft ondertekend.

De mogelijkheid dat er via de VVD-invloed is uitgeoefend – zoals in ons verhaal wordt aangetoond – sluit hij echter niet uit: “Ik kan verder niet ingaan op de wijze waarop besluitvorming in uw Kamer kan worden gevrijwaard van invloed van de tabaksindustrie, omdat dit aan uw Kamer is.”

Volgende maand worden de resultaten van het onderzoek naar de effecten van een extra verhoging van tabaksaccijns verwacht, de meest ingrijpende anti-tabaksmaatregel die in eerste instantie in het preventieakkoord was opgenomen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er verdere verhogingen komen en zo ja, wanneer. Of de tabaksindustrie daar wéér een stokje voor kan steken moet nog blijken, maar de tabakslobbymachine zal weer op volle toeren draaien.

More investigations