Credit: Jasper RietmanOverlast en obesitas, maar niemand stopt de opmars van fastfoodketens in Rotterdam

Door Mathilde de Jeu, Irene van den Berg, irene | 4 July, 2023

Rotterdam kan het uitdijende aanbod van hamburgers, friet en pizza inperken, maar geeft fastfoodketens juist ruim baan. Wethouder Faouzi Achbar wil liever samen met de ondernemers bewustzijn creëren over gezond eten. “Fastfoodketens zijn onze partner in de strijd tegen obesitas.”

Het aantal vestigingen van vier grote fastfoodketens in Rotterdam is sinds 2000 verdubbeld. De helft van de Rotterdammers heeft inmiddels overgewicht, in Hoogvliet is dit zelfs 61 procent. Volgens nationale en internationale regelgeving heeft de overheid de verantwoordelijkheid om de gezondheid van haar burgers te beschermen. Een gezonde voedselomgeving is een plicht van de gemeente. “Als we het nog tien jaar laten aanmodderen, dan is binnen tien jaar al het voedselaanbod ongezond”, zegt hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC Lex Burdorf.

Eén optie om fastfoodketens te weren is om in bestemmingsplannen een aparte categorie voor fastfood op te nemen. Gemeenten kunnen zo in bepaalde wijken alleen maar ‘gewone’ horeca toestaan en fastfood weren. Amsterdam en Utrecht werken al tientallen jaren met dit systeem, Den Haag voerde deze fastfoodcategorie onlangs in. Rotterdam is de enige grote stad die hier geen gebruik van maakt.

Daarnaast kan de gemeente bestemmingsplannen wijzigen. Gemeenten moeten voor het wijzigen van een bestemmingsplan ‘ruimtelijke argumenten’, zoals geluid-, stank- en afvaloverlast aandragen. Tussen 2000 en 2022 ontving Rotterdamse milieudienst DCMR rond de 400 klachten over fastfoodrestaurants, het merendeel ging over stankoverlast. Wethouder Welzijn Faouzi Achbar (DENK) legt ondernemers in deze branche echter geen strobreed in de weg. “Ik vind dat je de ondernemer, ondernemer moet laten zijn.”

 

Dit artikel is onderdeel van het ‘Fast Food Nation’ project. Hierin doet The Investigative Desk voor verschillende media (waaronder Vers Beton, Vrij Nederland en Den Haag Centraal) onderzoek naar de groei van fastfoodketens in Nederland.

Lees het volledige artikel op Vers Beton

More investigations

Een stal vol

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de

Read more »