Nieuwsbrief januari 2021

Door Marcel Metze, | 13 January, 2021

Lees de hele nieuwsbrief (in het Engels) hier.

In 2020, ons tweede jaar, zijn we erg productief geweest. We zijn begonnen met zo’n dertig onderzoeken. De helft daarvan heeft al geleid tot publicaties, de andere helft zal in 2021 dat stadium bereiken. De meeste van onze publicaties hadden een groot mediabereik, en in sommige gevallen was er internationale aandacht. Voor verdere details, zie de januari-juni nieuwsbrief, en de juli-december nieuwsbrief in de link.

In het bijzonder zijn we trots op onze internationale publicaties en samenwerkingen met de British Medical Journal, Le Monde, Bath University (VK), en- in verschillende lopende projecten- met onderzoeksjournalisten in België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Israël, Italy, Mali, Spanje, Zweden en Zwitserland.

We hebben een aanzienlijke hoeveelheid financiering verkregen in de vorm van project subsidies, structurele financiering en publicatievergoedingen. Hierdoor hebben we ons team kunnen uitbreiden met tien journalisten en vier vaste redacteuren.

Ook hebben we het afgelopen jaar stagiairs begeleid; twee groepen van de Utrecht School voor Journalistiek, en twee stagiairs die zich op persoonlijke titel hebben gemeld. Van februari tot juni liep het eerste programma van het Onderzoekslab. Dat was geen makkelijke timing, omdat de deelnemers vanwege Covid-19 hun vergaderingen, workshops en interviews online moesten doen.

Onze vooruitzichten voor 2021 zien er goed uit. Een deel van ons lopend onderzoek is nu Covid-19 gerelateerd, maar we gaan zeker onze hoofdspecialisaties niet uit het oog verliezen. Alle vijf de deelredacties werken aan belangrijke onderzoeken en we hebben ook plannen om nieuwe onderwerpen op te zetten. Een toenemend aantal projecten zijn internationaal we hebben steeds meer grensoverschrijdende samenwerkingen. Daarnaast gaan we ook beginnen om partnerschappen op te zetten met regionale media in Nederland.

We hopen dat we onze financiële basis kunnen uitbreiden, ons team kunnen versterken, en zo door kunnen gaan met onze missie om de macht in het bedrijfsleven, overheden en andere instituties te onderzoeken, met het doel om daarmee het publieke debat te stimuleren, en indien mogelijk de aanzet te geven voor het hervormen van onrechtvaardige en illegale praktijken en andere misstanden.

Januari 2021

Lees de hele nieuwsbrief (in het Engels) hier.

More investigations