Author: Illustratie: Matthias LeuhofMarlboro-fabrikant is slimmer dan de concurrentie (en de politiek)

Door Tim Luimes, Ties Keyzer, | 5 December, 2020

Tabaksfabrikant Philip Morris voert in Nederland een uitgekiende lobby volgens een nauwgezet internationaal stappenplan. Het bedrijf lijkt de wereld tegen zich te hebben. Toch weet het nog altijd winst te maken, veelal aan regulering te ontsnappen en zijn voorsprong op de concurrentie te behouden. Hoe doet ’s werelds grootste tabaksfabrikant dat?

Philip Morris heeft een internationale strategie die het ook In Nederland nauwgezet volgt. The Investigative Desk analyseerde die strategie aan de hand van gelekte interne documenten en gewobde overheidsstukken, om zicht te krijgen op het raderwerk van een van ’s werelds meest verfijnde lobbymachines.

Door het politieke spel te spelen en een coalitie te smeden met machtige vrienden zoals werkgeversorganisatie VNO-NCW en de VVD, weet Philip Morris regulering te vermijden, te verzwakken of te vertragen.

Tegelijkertijd denkt het bedrijf ‘constructief’ mee over nieuwe regulering wanneer die de concurrent harder raakt dan Philip Morris zelf. Om die reden maakte het bedrijf zich los van de branchevereniging van tabaksfabrikanten.

Philip Morris zet in op een ‘rookloze toekomst’ en zegt de productie en verkoop van sigaretten te willen beëindigen. Het bedrijf wil rokers die niet kunnen stoppen, laten overstappen op zijn ‘rookloze’ nieuwe product, de IQOS. Dat is niet hetzelfde als de ‘rookvrije generatie’ die de overheid voor ogen staat. Het bedrijf zaait twijfel over de schadelijkheid van de nieuwe producten, terwijl onafhankelijke wetenschappers wijzen op de kankerverwekkende stoffen erin.

Lees het volledige artikel op Follow the Money.

More investigations