Credit: Beeld: Lisa van CasandHoe Europa een Nederlandse varkensboer met lak aan de regels vetmest

Door Sergio Nieto Solis, | 11 March, 2022

Boeren een redelijk inkomen geven en zorgen dat ze milieuvriendelijke landbouw bedrijven. Daar is het gemeenschappelijke landbouwbeleid, de grootste slokop van het Europese budget, op gericht. In de praktijk verdwijnt de steun nog al eens in de zakken van grote, goed boerende veehouders die flink wat stikstof uitstoten, zoals de Ommense varkenshandelaar Schuttert.

Varkenshandel Schuttert bezit vele hectaren grond en duizenden varkens. Door zijn omvang is hij een van de grootontvangers ven Europese subsidies. Uit onderzoek van The Investigative Desk voor Follow the Money blijkt dat de varkensboer soms wat al te ver vooruitloopt op zijn vergunningen: niet zelden stalt hij varkens voor hij daar een vergunning voor heeft gekregen. Deze krijgt hij vrijwel altijd achteraf.

Niet al zijn stallen voldoen aan de geldende milieuvergunningen. Ook dat is geen bezwaar voor uitbreiding. Net als bij de grootste melkveehouder van Nederland, schuiven lokale en provinciale overheden de verantwoordelijkheid voor handhaving van zich af.

Lees het volledige artikel op FTM.

More investigations