Credit: Jasper RietmanHet gelijk van 33 Twentse boeren

Door Olivia den Hollander (trainee), | 4 April, 2023

Rubriek Economie & recht NRC

Zuivelcöoperatie FrieslandCampina liet een kleine groep melkveehouders opdraaien voor de tegenvallende vraag en wordt afgestraft door de rechter.

 

Lees de volledige column in NRC.

More investigations

Een stal vol

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de

Read more »