Credit: Photoshop.AIEen stal vol

Door No items found Hans Ariëns, Nina van Raaij, Keshia Hedermans, Laura Silverstein, Reinier Tromp | 7 December, 2023

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de meest kwetsbare natuurgebieden. Argos ontdekte dat dit zelfs een gevólg is van het ongewisse stikstofbeleid van de overheid.

Bekijk de aflevering bij Argos. Journalist Keshia Hedermans vertelt over het onderzoek in deze video.

More investigations