Doneren

We financieren ons werk met donaties, structurele subsidies, beurzen, projectsubsidies en honoraria.

We zijn volledig onafhankelijk in de selectie, het onderzoek en de publicatie van onze onderwerpen. Onze geldgevers hebben hierbij geen rol of inhoudelijke zeggenschap en wij stemmen de timing van onze publicaties niet met hen af. Sommige geldgevers oormerken hun giften voor een van onze gespecialiseerde deelredacties. In dat geval gelden dezelfde principes.

Amount