Foto: Flip Franssen

De nauwe banden tussen Unilever en Wageningen University

Wageningen University is trots op de banden met het bedrijfsleven. De nauwste band is die met Unilever. Het wetenschappelijk onderzoek dat deze multinational co-financiert zou ‘onafhankelijk’ zijn. Maar Unilever blijkt in alle fasen van die publiek-private projecten aan de knoppen te draaien. 

Het Onderzoekslab

Lees het hele verhaal in Vrij Nederland. 

Luister hier naar de  podcast van het Onderzoekslab.

Het Onderzoekslab zette de schijnwerper op twee projecten waarin Unilever en de WUR samenwerken. De onderzoeksjournalisten legden bloot hoe Unilever in alle fasen van die projecten een vinger in de pap heeft: uiteraard bij het beslissen over de eigen financiële steun, maar ook bij het toekennen van overheidssubsidies, bij evaluaties en bij het (soms) vertragen van publicaties.

Vanwege het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid krijgt onderzoek in sectoren zoals voeding, landbouw, watertechnologie en chemie, waar Nederland zich internationaal mee kan profileren, extra overheidsgeld. De onderzoekers moeten dan wel cofinanciering uit het bedrijfsleven zien te krijgen.

Daarmee heeft het bedrijfsleven grote invloed op dit soort publiek-privaat onderzoek gekregen. Het praat mee over de bredere onderzoeksagenda en vaardigt zijn mensen af naar de reviewcommissies, die de onderzoeksvoorstellen beoordelen. Het is mogelijk dat een bedrijf als Unilever zelf een project financiert maar ook in de ‘onafhankelijke’ commissie die een oordeel moet vellen over een overheidssubsidie voor datzelfde project.

Vakgroepen die toegepast onderzoek doen dat interessant is voor bedrijven als Unilever, zwemmen in het geld. Maar zonder de subsidies van de topsector is het moeilijk om wetenschappelijk te overleven. ‘Wanneer het systeem er zo op is ingericht dat bepaald onderzoek geen financiering krijgt omdat het niet in het belang is van bedrijven, dan zullen bepaalde vragen niet meer worden gesteld’, vreest hoogleraar sociologie Bram Büscher van de WUR.

De WUR houdt vol dat de wetenschap die samen met het bedrijfsleven tot stand komt
onafhankelijk is. “Bedrijven hebben geen invloed op hoe een onderzoek wordt gedaan en hoe
resultaten worden geïnterpreteerd.”

Door Irene van den Berg, Michiel van Herpen, Remy Käller, Tim Luimes en Mirjam van der Puijl.

Het hele artikel is gepubliceerd in Vrij Nederland.

Luister hier naar de  podcast van het Onderzoekslab.

23 december 2020

 

 

Meer publicaties

Marchanderen met bewijs

Nederland heeft sterk ingezet op protonentherapie. Via een omweg werd deze kostbare bestralingstechnologie als wetenschappelijk bewezen verklaard. Niet met overtuigende gegevens uit grote klinische studies,

Lees verder »