De kunst van het wegkijken

Door Tim Luimes, | 9 March, 2022

We wisten niet dat de volksgezondheid gevaar liep. Dat zeggen de ministers die in 2017 verantwoordelijk waren voor de beslissing om te zwijgen over de PFOS-vervuiling. In werkelijkheid waren er tal van signalen dat er wel een gevaar was. Die zijn vijftien jaar lang systematisch genegeerd, zo blijkt uit een reconstructie van Knack en het journalistieke collectief The Investigative Desk.

De Vlaamse overheid keek jarenlang weg van ernstige aanwijzingen dat de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht een gevaar voor de volksgezondheid vormde. Dit is te verklaren door een veelheid van systeemfouten: een versnippering van verantwoordelijkheden, de grote rol die private partijen met commerciële belangen hebben gekregen en een slechte doorstroming van wetenschap naar beleid.

Zeer hoge concentraties PFOS zijn gemeten zowel op de site van 3M als ook in het gebied waar Lantis voor de Oosterweelverbinding aan het werk moest. Om de werken toch door te kunnen laten gaan, paste Lantis de normen voor de omgang met de grond aan. Door Oosterweel loopt de sanering van de buitengewoon ernstige vervuiling grote vertraging op.

Lees het volledige artikel op Knack.

More investigations

Een stal vol

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de

Read more »