Foto: Peter Hilz / HH

De consument staat in de kou bij ‘laagdrempelig’ klachtenloket Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zegt laagdrempelig te zijn, als alternatief voor de rechtbank bij conflicten met de bank of verzekeraar. Maar klagers komen tegenover professionele juristen te staan in zaken die steeds complexer worden. Daardoor is de kenniskloof met de consument zo groot dat die de procedure bij de geschillencommissie eigenlijk niet zonder professionele hulp kan doorlopen. Dat kost geld, aangezien de vergoedingen door het Kifid veel te laag zijn om de kosten te dekken. 

Door Olivia den Hollander | 2 augustus 2022

Lees het volledige artikel in NRC.

Meer publicaties