Credit: Foto: Peter Hilz / HHDe consument staat in de kou bij ‘laagdrempelig’ klachtenloket Kifid

Door Olivia den Hollander (trainee), | 2 August, 2022

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zegt laagdrempelig te zijn, als alternatief voor de rechtbank bij conflicten met de bank of verzekeraar. Maar klagers komen tegenover professionele juristen te staan in zaken die steeds complexer worden. Daardoor is de kenniskloof met de consument zo groot dat die de procedure bij de geschillencommissie eigenlijk niet zonder professionele hulp kan doorlopen. Dat kost geld, aangezien de vergoedingen door het Kifid veel te laag zijn om de kosten te dekken. 

Lees het volledige artikel in NRC.

More investigations

Een stal vol

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de

Read more »