Marcel Hobma

Marcel Hobma (1996) rondde zijn bachelor Journalistiek af met een afstudeerstage bij The Investigative Desk. Hij richt zich op de farmaceutische industrie en is in het bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen bedrijven en wetenschap. Momenteel studeert hij voor een MSc in History and Philosophy of Science om deze interesses verder te ontwikkelen.

Vrouwen niet ondervertegenwoordigd in klinisch medicijnonderzoek

Volgens belangenorganisatie Women Inc. ontvangen vrouwen slechtere farmacologische zorg dan mannen omdat farmaceuten hun middelen onvoldoende op vrouwen testen. Uit onderzoek van The Investigative Desk blijkt dat overtuigend bewijs voor deze bewering ontbreekt. Van de patiënten die afgelopen jaar deelnamen aan fase 3 klinische trials was 60 procent vrouw.

Read More »