The Investigative Desk

Een collectief van gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. Onze redacteuren richten zich op de bedrijfstakken defensie & veiligheid, energie, voeding, farmacie & gezondheid, en tabak.

Onze missie is: journalistiek onderzoeken hoe de macht in het (grote) bedrijfsleven, overheden en andere instituties functioneert, en hierover grondige verhalen produceren, om daarmee het publieke debat te stimuleren en – indien mogelijk – de aanzet te geven voor het hervormen van onrechtvaardige en illegale praktijken en andere misstanden.

Mediapartners

In onze onderzoeken en publicaties leggen wij nadruk op professionele en internationale samenwerking. We denken dat dit de beste manier is om ons onderzoek te versterken en ons bereik te vergroten. 

Neem contact op

Wij doen onderzoek naar bedrijfstakken die wereldwijd actief zijn. Wij zoeken dus – waar en wanneer we kunnen – actief samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksjournalisten in heel Europa en daarbuiten. 

We verwelkomen  tips en suggesties van het publiek, van goed geïnformeerde insiders en van klokkenluiders. We beschikken over een apart, goed beveiligd communicatiekanaal voor het veilig verstrekken van (interne) documenten of het arrangeren van achtergrondgesprekken. Dit kanaal, Publeaks, werkt op basis van Tor.

Kantooradres:
The Investigative Desk
Tolstraat 160
1074 VM Amsterdam

Over onze onafhankelijkheid

We financieren ons werk met donaties, structurele subsidies, beurzen, projectsubsidies en honoraria.

We zijn volledig onafhankelijk in de selectie, het onderzoek en de publicatie van onze onderwerpen. Onze geldgevers hebben hierbij geen rol of inhoudelijke zeggenschap en wij stemmen de timing van onze publicaties niet met hen af. Sommige geldgevers oormerken hun giften voor een van onze gespecialiseerde deelredacties. In dat geval gelden dezelfde principes.

We bewaken onze journalistieke onafhankelijkheid door:

  • zo breed mogelijke spreiding van onze financiële bronnen
  • zorgvuldige selectie van onze hoofddonoren
    uitsluiting van geldgiften van commerciële, politieke of activistische belangen
  • journalistieke onafhankelijkheid als standaardvoorwaarde op te nemen in elke donatie- / subsidie-overeenkomst
  • volledig transparantie over onze financiering en financiën
  • de hoogste professionele normen te hanteren.

De Belastingdienst heeft ons erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarom zijn donaties aan onze stichting als gift aftrekbaar.